Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

espa logo

Η εταιρία “Alpika AE“, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (συγκεκριμένα, 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012)) δύναται να δημοσιεύει τους ισολογισμούς της στην εταιρική της σελίδα.


Πιστοί στις αρχές της διαφάνειας λοιπόν, στο χώρο αυτό θα δημοσιεύονται τα οικονομικά στοιχεία ανά έτος.